Pazarlama odakl? marka ileti?imi konusunda tecrübeye, farkl? alanlarda farkl? sektörlerle çal??maktan gelen renkli bir deneyim yelpazesine sahip Spor Dünyas?, Spor ?leti?im, Etkinlik Yönetimi ve Yay?nc?l?k konusunda uzmanla?m?? bir kurulu?tur.

Hizmet verdi?i kurumdaki ekibin bir üyesi olarak çal??may? ilke edinmi? olan Spor Dünyas?, bu nedenle de"ayn? dili konu?mak" gibi bir de?ere sahiptir. 

Alan?nda uzman ekibiyle 'hem bilen hem de yapabilen' slogan?yla hareket eden Spor Dünyas?, felsefesini;

  • Çözüm üretebilmek,
  • Hedef odakl? çal??mak,
  • Mü?teri ve tüm sosyal payda?lara kar?? sorumluluk almak,
  • Mü?teri memnuniyetinden ödün vermemek,

üzerine kurmu?tur.